Załatwianie formalności kredytowych

Kredyty hipoteczne przyznawane są praktycznie każdemu, kto udokumentuje swoje zarobki, choć banki bywają szczególnie dociekliwe w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Po wypełnieniu formularza bank ma około dwóch tygodni czasu, aby przesłać nam informację dotyczącą decyzji kredytowej oraz oferowanych warunków kredytowania. Czasami okres ten ulega wydłużeniu, jeżeli bank zmuszony jest przeprowadzić wycenę nieruchomości, lub musi zweryfikować tą, dostarczoną przez klienta. 

Decyzja banku dotycząca kredytu ma najczęściej charakter warunkowy. Dostajemy także listę dokumentów niezbędnych dla kredytodawcy. W przypadku, kiedy składaliśmy oferty kredytowe w kilku bankach, jest to bardzo dobry czas, aby porównać je do siebie i podjąć decyzję, która z ofert wydaje się nam najatrakcyjniejsza. Kredyty hipoteczne wymagają od nas skompletowania wszelkich niezbędnych dokumentów, a sam ten proces może pochłonąć sporo czasu. Ich dostarczenie do wybranej placówki nie zawsze pozytywnie rozwiązuje sprawę. Analitycy zatrudnieni w bankach mogą poprosić nas o dodatkowe wyjaśnienia w sytuacji tego wymagającej, lub uzupełnienie czy rozszerzenie dostarczonej do banku dokumentacji. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, bank udzieli pozwolenia na przelew pieniędzy po ówczesnym pozytywnym zaopiniowaniu naszego wniosku. Od momentu wydania decyzji mamy 30 dni na zatwierdzenie oraz podpisanie umowy kredytowej. Jeśli natomiast staraliśmy się o kredyty w kilku bankach jednocześnie, musimy teraz podjąć konkretną decyzję i zdecydować się na wybór jednego kredytodawcy.

Proces otrzymania kredytu i warunki umowy

Jeśli przystaniemy na warunki banku, ten przygotuje dla nas umowę kredytową. Proces ten może zająć kolejne kilka dni. Mamy czas aby na spokojnie zapoznać się ze wzorem takiej umowy a przy okazji, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, na miejscu je wyjaśnić. Powinniśmy dowiedzieć się przede wszystkim, ile zajmie wypłata przyznanego kredytu. Jest to informacja niezbędna do skonstruowania aktu notarialnego. Powinniśmy również bardzo dokładnie zapoznać się z treścią umowy, bez względu na to, czy zapoznaliśmy się wcześniej z jej wzorem. Każda umowa zawiera zapisy dotyczące naszego kredytowania, m. in wymogi dotyczące tzw. cross sellu. Pod tym pojęciem kryją się wszelkie dodatkowe produkty, takie jak karta kredytowa czy ROR, które możemy nabyć w banku, w celu zmniejszenia kosztów kredytu.

Akt notarialny ważnym dokumentem kredytowym

Gdy dojdzie już do podpisania dokumentów kredytowych, możemy zawrzeć ostateczną umowę, która przeniesie własność nabywanej przez nas nieruchomości. Każdy akt notarialny musi zawierać kwoty płatności oraz terminy spłat. Należy tu przede wszystkim rozdzielić swój wkład własny o ile takowym dysponujemy oraz środki pieniężne pochodzące z otrzymanego kredytu. Aby otrzymać kredyt na konto, bank będzie wymagał od nas okazania się aktem notarialnym jak i dowodu na to, że wpłaciliśmy swoją część ceny oraz, jeśli będzie taka potrzeba, dodatkowej dokumentacji. Zanim otrzymane środki zostaną przelane na konto sprzedającego, będziemy musieli jeszcze dopilnować wszelkich formalności związanych z wpisem do hipoteki na rzecz banku, a także ubezpieczyć nieruchomość od pożaru oraz innych, równie nieszczęśliwych zdarzeń losowych. W chwili, gdy sprzedający otrzyma przelew na swoje konto bankowe, kończy się cały proces. Od tej chwili pozostaje jego spłata. Pozostaje jeszcze jedna formalność – dostarczenie bankowi wypisu z księgi wieczystej z wpisem hipotecznym na jego rzecz.

hipopom, piątek, 02 sierpień 2019 at 1:48 pm