Rodzaje kredytów

Kredyty dostępne w instytucjach finansowych są różnego rodzaju i warto wiedzieć po jaki kredyt warto sięgnąć, gdyż rodzaj kredytu wpływa na kształt zobowiązań kredytobiorcy.

Przede wszystkim podział kredytów należy dokonać na podmioty, którym są udzielane. Kredyt może zostać udzielony osobie fizycznej jak i osobie prawnej. Różny może być także cel przeznaczenia kredytu(może być związany z działalnością gospodarczą lub nie). Najczęściej po kredyt sięgają osoby fizyczne w ramach umowy kredytowej, gdzie bank udostępnia klientowi pewną sumę pieniędzy, którą należy oddać w wyznaczonym terminie i powiększoną o prowizję i odsetki. Najbardziej popularnym kredytem jest kredyt gotówkowy, który może być krótko lub długoterminowy. Zazwyczaj jest udzielany na okres od jednego roku do dwóch lat, chociaż może być udzielony na dłuższy okres czasu.

Do udzielenia kredytu gotówkowego konieczna jest ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy. Zazwyczaj kredyty gotówkowe są wysokooprocentowane, dlatego warto zapoznać się z ofertami kilku banków przed ostatecznym wyborem kredytu.

Kolejnym rodzajem kredytu jest kredyt ratalny, który zazwyczaj jest przeznaczany na zakup artykułów gospodarstwa domowego trwałego użytku, czyli towarów konsumpcyjnych. W przypadku takiego kredytu wszelkie formalności załatwia się w miejscu zakupu(np. sklep czy salon samochodowy), gdzie otrzymujemy informacje dotyczące zakupu na raty.

Wśród ofert znajdują się również kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. W takiej sytuacji bank, w którym posiadamy konto udostępnia nam dostęp do większej sumy środków finansowych niż posiadamy na koncie. Jest to forma kredytu w postaci tzw. debetu. Kwota tego kredytu uzależniona jest od wysokości dochodów klienta i jego wiarygodności finansowej.

Z kolei kredyt konsumpcyjny jest udzielany na konkretne potrzeby kredytobiorcy. Jako zabezpieczenie tego kredytu są traktowane jego dochody lub poręczenie osób trzecich. W ramach kredytu konsumpcyjnego wyróżnia się: kredyty gotówkowe i kredyty bezgotówkowe.

Następny rodzaj kredytu to kredyty celowe, które udzielane są z konkretnym przeznaczeniem. Taki kredyt pozwala na zakup lepszego samochodu czy większego mieszkania. W przypadku zakupu pojazdu na raty to właśnie on stanowi zabezpieczenie kredytu. W ten sposób dopóki nie uregulujemy zobowiązania nie można swobodnie dysponować używanym pojazdem.

Innym rodzajem kredytu jest hipoteczny, który udzielany jest na zakup nieruchomości lub sfinansowanie budowy czy remontu. Zazwyczaj jest on długoterminowy i posiada korzystne oprocentowanie. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka(wpis w księdze wieczystej potwierdza obciążenie nieruchomości). Z tego powodu, gdy dłużnik przestanie spłacać kredyt to bank przejmie nieruchomość.

Należy jeszcze wymienić kredyty na specjalnych warunkach. Umowy te oferują lepsze warunki niż inne oferty na rynku. W ramach tego rodzaju kredytu wymienia się kredyt preferencyjny, który ma na celu pobudzenie określonych sektorów gospodarki, a nawet gospodarstw domowych. Przykładem tego rodzaju kredytu jest kredyty dla młodych na zakup mieszkania.

Kolejnym kredytem na specjalnych warunkach jest kredyt studencki. Jest on udzielany studiującym studentom lub doktorantom. Podstawowym warunkiem w tym przypadku jest rozpoczęcie nauki na studiach przed 25. rokiem życia. Spłata tego rodzaju kredytu rozpoczyna się dopiero po zakończeniu studiów. Dodatkowo może on zostać częściowo lub całkowicie umorzony w stosunku do pewnego procentu studentów.

hipopom, środa, 14 kwiecień 2021 at 2:55 pm